Lecturer Eartraining/Aural Skills

Jan Nobbe (in memoriam)

Jazz, Music in Education
jan.nobbe@zuyd.nl

Jan Nobbe (1960) geeft Auditieve Analyse op de Jazz, Klassiek en Docent Muziek afdelingen van Conservatorium Maastricht sinds 1985. Hij houdt ook toezicht op transcripties van jazz en pop repertoire en stelt de gehoortraining readers samen. Hij is lid van de werkgroep muziektheorie opleiding binnen de Jazz en Docent Muziek programma's.

Nobbe studeerde piano en muziektheorie aan Conservatorium Maastricht, met een extra kwalificatie in ear training / sight-singing, en was twee jaar lid van de Jazz werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Muziektheorie. Hij heeft ook diverse instructie- en oefencd's samengesteld voor gehoortraining. Hij bezoekt regelmatig concerten en festivals waarin studenten deelnemen, hetzij als bezoeker of als lid van de jury.

---

Jan Nobbe (born 1960) has taught Aural Analysis in the Jazz, Classical Music and Music in Education departments of Conservatorium Maastricht since 1985. He also supervises transcriptions of jazz and pop repertoire and compiles the ear training readers. He is a member of the working groups for music theory training within the Jazz and Music in Education programmes.

Nobbe studied Piano and Music Theory at Conservatorium Maastricht, with an additional qualification in ear training/sight-singing, and was a member of the Jazz working group of the Dutch Society for Music Theory for two years. He has also compiled several instruction and exercise CDs for ear training. He regularly attends concerts and festivals in which students participate, either as a visitor or as a member of the jury.Share: