Member of Management Team / Education Team (quality control, innovation- & policy plans)/ Music in Education

Marc Rutten

Music in Education, General
+31(0)43 3466 331/680
marc.rutten@zuyd.nl

Marc Rutten (1963) is teamleider muziekeducatie binnen de kunsten faculteit. Als onderwijskundige is hij  verantwoordelijk voor de interne onderwijskundige processen binnen het Conservatorium waaronder kwaliteitszorg. Hij was van 2003 tot 2018 het hoofd van de opleiding Docent Muziek.

Hij volgde de Pedagogische Academie, was jaren werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs en volgde opleidingen op het gebied van het Speciaal Onderwijs en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij behaalde het diploma Schoolmuziek-B aan het Conservatorium Maastricht in 1991 en studeerde Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.

Van huis uit is Marc popmuzikant en actief als gitarist-zanger in meerder bezettingen of projecten. Hij speelt een rol van betekenis bij regionale en provinciale initiatieven ter versteviging van de pop- en educatiesector. Marc is regelmatig betrokken bij onderwijsvisitaties in opdracht van de Nederlandse of Vlaamse overheid. Hij is nauw betrokken bij landelijk Kunstvakdocentenoverleg (KVDO) en is initiator-voorzitter van het landelijke Opleidersoverleg Docent Muziek (O2DM). Een van zijn buitenlandse projecten was de curriculumontwikkeling voor het conservatorium in Amman (Jordanië) voor het project Music in the Middle East. Zijn publicatie Muziekstrategie (medeauteur dr. Miriam Stuijts) is in 2009 vertaald voor de internationale markt en in 2014 opnieuw uitgegeven. Daarnaast is hij actief voor diverse (kunst) organisaties zoals de Stichting Popmuziek Limburg, Kunstbende, Popsport Nederland en als jurylid betrokken bij diverse provinciale en landelijke poptrajecten.

-----

Marc Rutten (born 1963) is also the team leader of Music Education for Arts Faculty Maastricht. In that capacity, he leads the Music in Education department and the minor in Advanced Teaching Skills of the Music programme. He also coordinates the further training programmes (Lifelong Learning) in music education, including the Master's programme Education in Arts.

Marc Rutten has a background in pedagogics and educational studies and extensive experience in special education and child and adolescent psychiatry. Besides his degree in music education, he is originally a pop musician, who performs as a guitarist and singer in various settings and projects. Whenever possible, he actively contributes to regional and provincial initiatives to support the pop music and education sector.He is also regularly hired by the Dutch or Flemish authorities to take part in education site visits, is closely involved in the national Consultative Committee of Arts Teachers (KVDO) and is the initiator and chairman of the national Consultative Committee of Music Teacher Trainers (O2DM).One of his foreign projects was the development of the curriculum for the conservatoire in Amman (Jordania) for the project Music in the Middle East. His publication Muziekstrategie (Music Strategy, co-written by Miriam Stuijts) was translated for the international market in 2009 and republished in 2014. The website: www.muziekstrategie.nl is dedicated to this publication. Marc Rutten also supports various (arts) organisations, including Stichting Popmuziek Limburg, Kunstbende, Popsport Nederland, Masterplan DOOR! Muziekeducatie, the foundation Meer Muziek in de Klas, as well as acting as a jury member in various provincial and national pop competitions.

In de media: Marc Rutten / PUURZAAM Gulpener Brouwerij (pagina 1 / pagina 2)Share: