Muziek Verankerd/t

29 March 2019, 09:15 - 16:00

Wat maakt dat muziek overeind blijft in roerige tijden? Hoe komt het dat muziek maken en luisteren ook zonder institutionele scholing als basisbehoefte verankerd lijkt in ons menselijk bestaan? 
In dit symposium gaan we niet zozeer op zoek naar waarom muziek een plaats in het onderwijs verdient, maar gaan we terug naar de kern van muziek maken en onderzoeken we hoe en wat muziek verankert. 

Dit symposium schijnt licht op de rol van muziek in een aantal cruciale functies; concentratie, flexibiliteit, impulsbeheersing en het ordenen van prioriteiten. Deze executieve functies worden gezien als de ‘dirigent’ die ons helpt met alle taken en handelingen in ons professionele- en privéleven. 

De zoektocht naar waarom muziek zo verankerd is in ons leven en hoe we dit zichtbaar maken in het onderwijs, wordt ondanks het filosofisch karakter belicht vanuit wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor hebben we uit eigen huis Elisabeth Dumont, promovenda aan de Universiteit Maastricht en Phil Mullen uit Ierland, die toonaangevend is als het gaat om community music en musical inclusion en met name gericht is op de koppeling naar de muziekpraktijk. Voor onze eigen praktische verankering hiervan gaan we aan de slag met  een aantal inspirerende en activerende workshops waar we het effect van muziek op executieve functies aan den lijve zullen ondervinden! 

Tickets (inclusief lunch) € 55.
Studenten tickets (inclusief lunch) € 25. Gebruik de code 'STUDENT2019' en neem je studentenpas mee.
Bestel je tickets hier.

Ben je een CM-Student? Contacteer dan communicatie.conservatorium@zuyd.nl en krijg de toegangscode!

Muziek verankerd/t

What makes music stand up in turbulent times? How is it that making music and listening without institutional education seems to be anchored in our human existence as a basic need?

In this symposium we are not so much looking for why music deserves a place in education, but we go back to the core of making music and investigate how and what anchors music.

This symposium shines light on the role of music in a number of crucial functions; concentration, flexibility, impulse control and the organization of priorities. These executive functions are seen as the 'conductor' that helps us with all the tasks and actions in our professional and private life.

The search for why music is so entrenched in our lives and how we make this visible in education, despite its philosophical character, is highlighted from scientific research. For this we have Elisabeth Dumont, a PhD student at Maastricht University and Phil Mullen from Ireland, who is leading when it comes to community music and musical inclusion and is particularly focused on the link to music practice. For our own practical anchoring of this, we will start with a number of inspiring and activating workshops where we will experience the effect of music on executive functions!

Tickets (including lunch) € 55.
Student Tickets (including lunch) € 25. (Use the code 'STUDENT2019' and bring a valid studentcard)
Order your tickets here

Are you a Conservatorium Maasricht student?  Contact communicatie.conservatorium@zuyd.nl for the discountcode.