Master of Music, Educational Track

Ben jij een muziekdocent die op zoek is naar onderwijskundige en artistieke verdieping? Ben jij een musicus met educatieve ervaring en ambitie? Als je je Bachelor of Music in Education hebt afgerond, dan sluit deze studie naadloos aan.

Deze tweejarige, gepersonaliseerde Masteropleiding verruimt je beroepsmogelijkheden. Je krijgt de kans je specialisatie en talent te verdiepen, zodat je wordt opgeleid tot een buitengewoon veelzijdig music educator van het allerhoogste niveau. Je krijgt les op basis van je instroomniveau, je motivatie en je leervragen. Daarbij krijg je studieloopbaan- en onderzoeksbegeleiding. Je bent in ieder geval een zelfstandig opererende, ondernemende en muzikale persoonlijkheid.

Je deinst niet terug voor zelfreflectie en hebt oog voor de maatschappelijke, culturele en muziekeducatieve internationale context.

Deze tweetalige Master of Music, educational track, wordt gevormd door programmaonderdelen uit de Master of Music (klassiek/jazz) en een onderwijskundige verdieping. Je ontvangt dan ook het diploma Master of Music. De kern van het programma en het onderzoek zijn echter gericht op onderwijskundige en muziekeducatieve vraagstukken uit de beroepspraktijk.

English? Check the link.

Programma

De Education Track van onze Master of Music is specifiek van opzet en kenmerkt zich door een objectief-zakelijke benadering met nadrukkelijk accent op de discipline muziek in het kunsteducatieve domein. Vakken als educational research, master circles en workplacement staan direct in het teken van de te ontwikkelen onderzoeksvaardigheden. Dit staat garant voor de ontwikkeling van een nuchtere en scherpe blik op de faal- en succesfactoren in de kunsteducatieve werkelijkheid. Een andere kern van het curriculum is de verdere ontwikkeling van jouw artisticiteit op het keuze-instrument. Het vinden van de relatie tussen deze eigen artistieke ontwikkelingsvragen en de relevantie daarvan voor de kunsteducatieve wereld is essentieel.

Tijdens deze Mastertrack (120 EC’s) studeer je samen met afgestudeerde Bachelors of Music of Bachelors of Music in Education die grotendeels al werkzaam zijn in de (internationale) beroepspraktijk. Dit garandeert een vertrouwde kennisbasis en een inhoudelijk debat. Je krijgt opdrachtgestuurd les van een klein team docenten dat jou gedurende de studie op maat begeleidt. Je leert kritische situaties in de muziekeducatie op gefundeerde wijze te onderzoeken en geeft oplossingen voor in het werkveld gesignaleerde actuele problemen. De wekelijkse lectures en electives (collegevorm) garanderen naast verdieping ook verbreding van jouw kennis.
Het eerste jaar kent twee onderwijssemesters. In elk semester staat de ontwikkeling van je artisticiteit, de onderzoeksvragen en het verrichten van literatuurstudie centraal. Jaar twee is gericht op de individuele specialisatie door middel van de meesterproef: het omvangrijke onderzoeks- en afstudeerproject van de opleiding en de afronding van het artistieke leertraject.

De opleiding wordt vanwege het internationale karakter tweetalig aangeboden (ENG/NL). Een goede beheersing van de Engelse taal is aanbevolen.

English? Check the link.