Stap 3


Je krijgt een ontvangstbevestiging van het examenbureau van het Conservatorium, dat een toelatingsexamen voor je inplant.  Vervolgens moet je nog een aantal bewijsstukken aan ons overhandigen. Hieronder een gemakkelijk overzicht.

Toelating
Naast de algemene toelatingsvoorwaarden, moet je voldoen aan specifieke toelatingseisen. Zoals bij alle kunstvakopleidingen dien je een toelatingsexamen af te leggen voordat je kunt worden toegelaten. Het Toelatingsexamen Docent Muziek wijkt af van het toelatingsexamen klassiek en jazz/pop. Het bestaat uit een aantal onderdelen:

Dag 1
Theoretisch gedeelte over algemene muziektheoretische kennis. Deze test duurt ongeveer 2 uur.

Wil je de theorie oefenen?
- website teoria
- Proefexamen 1
- Proefexamen 2
- Antwoorden proefexamen 1
- Antwoorden proefexamen 2

Dag 2

Het is mogelijk een voorkeursdatum op te geven via bo.conservatoriummaastricht@zuyd.nl

Je kunt toegelaten worden tot het voorbereidend jaar of het eerste of een hoger jaar van de opleiding. Vrijwel direct na het laatste toelatingsexamen wordt de uitslag bekend gemaakt. Je krijgt hiervan zowel telefonisch als schriftelijk bericht.

Aanvullende vereisten
Helemaal klaar ben je nog niet, want je moet nog voor 1 september onderstaande zaken uploaden via studielink om ingeschreven te worden, je studenten ID en toegang tot de Zuyd Hogeschool account te ontvangen. Indien dit niet gebeurt, heb je geen toegang tot het onderwijs en je account.

Om daadwerkelijk aan je studie te kunnen beginnen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt de juiste vooropleiding.
 • Je bent geslaagd voor alle onderdelen van het toelatingsexamen.
 • Je bent volledig beschikbaar voor alle onderdelen in je studie, ongeacht je woonplaats of nevenactiviteiten. Dit is van wezenlijk belang voor de les- en activiteitenplanning en voor de deelname in projecten. Indien je hiertoe niet bereid bent, ben je ook niet toelaatbaar.
 • Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal voldoende (praktisch gedeelte toelatingsexamen).
 • Je hebt je collegegeld betaald.
 • Buitenlandse kandidaten moeten hiernaast de volgende documenten inleveren:
  • Kopie van geldig paspoort.
  • Kopie van geldig visum.
  • Kopie van diploma en/of getuigschriften van voorgaande opleidingen.
  • Uittreksel bevolkingsregister (zie woonlandbeginsel).

Alles compleet?
Gefeliciteerd, you're good to go!