Thesis supervisor

Elisabeth Dumont

Music in Education (Docent Muziek)

Elisabeth Dumont (1980) is promovenda aan de Universiteit Maastricht en doet onderzoek naar de relatie tussen Orthopedagogische muziekbeoefening en de ontwikkeling van de executieve functies bij kinderen in het speciaal en regulier basisonderwijs in de leeftijd van 6 tot 9 jaar.

Zij studeerde ontwikkelings- en neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht en voltooide in 2011 de Master opleiding piano co-repetitie aan Conservatorium Maastricht. Dumont werkte binnen het speciaal ZMOK onderwijs en bij Virenze, een instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Naast haar docentschap aan de opleiding Docent Muziek van Conservatorium Maastricht verricht zij in samenwerking met Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVak), Universiteit Maastricht en Conservatorium Maastricht in het kader van haar promotie onderzoek naar Orthopedagogische Muziekbeoefening (OMB).

Meer informatie staat in de gezamenlijke publicatie met Van Hooren, Stuijts & Feron (2015) in 'Tijdschrift voor Orthopedagogiek': “Orthopedagogische muziekbeoefening: een opmaat voor een nieuw perspectief?”

-----

PhD student Elisabeth Dumont (born 1980) has a background in developmental and neuropsychology and a Master's degree in Piano Accompaniment/Instrumental & Vocal Coaching. She is a lecturer in the Music in Education department of Conservatorium Maastricht, and studies the relationship between Special Music Education (OMB) and the development of executive functions in children (aged 6-9) in special and mainstream primary education. In addition to her work at Conservatorium Maastricht and her research, Elisabeth Dumont works with severely maladjusted children in special 'ZMOK' education, and at Virenze, an institution for Outpatient Mental Healthcare.

To find out more, read her joint publication with Van Hooren, Stuijts & Feron (2015) in 'Tijdschrift voor Orthopedagogiek': “Orthopedagogische