Lecturer Music in Movement and internship coach

Mella Klaessen

Music in Education

Mella Klaessen (1991) behaalde in 2013 haar diploma Docent Muziek aan het Conservatorium Maastricht. Ook volgde ze de vooropleiding docent drama/regisseur aan de Toneelacademie van Maastricht. Al voor haar afstuderen was zij werkzaam op het conservatorium als docent Muziek in Beweging/Performance, hetgeen ze daarna heeft verdergezet. Ze geeft muzieklessen en trainingen voor basisscholen. Daarnaast is ze te vinden in diverse muziek- en theaterformaties op diverse podia.

Mella Klaessen (1991) obtained her diploma in Music in Education at the Conservatorium Maastricht in 2013. She also followed the preparatory course for teaching drama/director at Toneelacademie Maastricht. Even before her graduation she worked at the Conservatorium as a teacher Music in Movement/Performance, which she continued after. She gives music lessons and training for primary schools. She can also be found in various music and theater formations on various stages.