Lecturer Music in Movement and internship coach

Mella Klaessen

Music in Education

Mella Klaessen (1991) behaalde in 2013 haar diploma Docent Muziek aan het Conservatorium Maastricht. Ook volgde ze de vooropleiding docent drama/regisseur aan de Toneelacademie van Maastricht. Al voor haar afstuderen was zij werkzaam op het conservatorium als docent Muziek in Beweging/Performance, hetgeen ze daarna heeft verdergezet. Ook geeft ze namens het Factorium in Tilburg muzieklessen en trainingen aan zowel kinderen als leerkrachten. Daarnaast is ze te vinden in diverse muziek- en theaterformaties op diverse podia.

Mella Klaessen (born 1991) obtained her degree in Music in Education at Conservatorium Maastricht in 2013. She also did the preparatory programme in Drama Teaching/Directing at Toneelacademie Maastricht. She started teaching Music in Motion/Performance at Conservatorium Maastricht even before graduating, and has continued to do so ever since. Working for Factorium in Tilburg, she also gives music lessons and training courses to children and teachers. She regularly performs with various music and theatre groups at a wide range of venues.