Conservatorium Maastricht Friends

Who are we?
Conservatorium Maastricht Friends is a community of music lovers who stimulate the development of innovation in music. The basis for this lies in the education of talented students from the Classical, Jazz and Music in Education departments at Conservatorium Maastricht.

Conservatorium Maastricht Friends strives to promote a musical climate without borders, giving the students ample opportunity to develop as performers/creators, teachers, researchers, and/or entrepreneurs. this allows them to contribute to the international world of music and to society.


Why?
Being able to study and develop your talents is a wonderful opportunity. An opportunity which many of us have had, but which is not available to everyone, or not available to the same extent. That also applies to musicians. As well as requiring talent, studying at a conservatoire has specific financial implications. Performing requires travel, instruments need to be purchased and maintained, and special masterclasses attended.

In order to support young talented musicians, Conservatorium Maastricht has set up the Conservatorium Maastricht Friends (CMF). Thanks to the warm contributions from sympathisers, this foundation can help students from around the world to fund their studies. These donations have a huge impact. It is a quality incentive that allows students to concentrate fully on their studies and eventually excel in their profession even more.

Our Goals
Musicians are ambitious, focused, creative and studious people. While immersed in their studies, many find themselves struggling with financial dificulties. Whether this is due to budget cuts in the music sector or personal issues, it inevitably means they are unable to attend certain crucial programmes. We have set ourselves the following goals to help remedy this situation:

  • Enhance the environment at Conservatorium Maastricht; enable and support education to boost quality.
  • Build a strong community of alumni and provide life-long learning opportunities.
  • Build a strong community of lovers with a passion for music, recognizing the importance of fundraising.
  • Within the music community (students and teachers), we want to foster initiative, talent and innovation through financial aid.

Conservatorium Maastricht Friends is an ANBI-foundation (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Donating is tax-refundable.

See financial statement

Conservatorium Maastricht Friends


Missie – Wie zijn wij?

Conservatorium Maastricht Friends is een gemeenschap van muziekliefhebbers die de ontwikkeling van innovatie in muziek stimuleren.
De basis hiervoor ligt in de opleiding van getalenteerde studenten uit de onderwijsafdelingen klassieke, jazz en muziek op het Conservatorium in Maastricht.
Liefhebbers dragen financiële steun bij voor (internationale) projecten, masterclasses op het hoogste niveau, instrumentonderhoud en 'eerste hulp' voor studenten in nood.
Conservatorium Maastricht Friends streeft ernaar om een muzikaal klimaat te bevorderen zonder grenzen, waardoor de studenten ruim voldoende mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen als artiesten / muziekmakers, docenten, onderzoekers en / of ondernemers. Hiermee kunnen ze op hun best deelnemen in de internationale wereld van muziek en hun bijdrage aan de maatschappij leveren.

Bent u het ermee eens dat dit belangrijk is?

Doelen

Muzikanten zijn ambitieus, gefocused, creatief en leergierige mensen. Terwijl ze ondergedompeld zijn in hun studies, kampen velen met financiële moeilijkheden. Of dit komt door bezuinigingen op de muziek sector of persoonlijke problemen, het betekent onvermijdelijk dat ze bepaalde cruciale programma's niet kunnen bijwonen.

We hebben onszelf de volgende doelen gesteld om deze situatie te ondersteunen

  • Het ondersteunen van het milieu aan het Conservatorium Maastricht; verbeter en ondersteun het onderwijs om de kwaliteit te verhogen.
  • Bouw een sterke gemeenschap van alumni (en biedt levenslang leren kansen).
  • Bouw een sterke gemeenschap van liefhebbers met een passie voor muziek (herken het belang van fondsenwerving).
  • Binnen de muziekgemeenschap (studenten en docenten), willen we initiatieven, talent en innovatie bevorderen door financiële hulp.

    Bekijk de jaarrekening