Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Music Award Maastricht 2024

NL
Music Award Maastricht – One night in Vienna (strijkinstrumenten) 
20 April 2024 – start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur  
Conservatorium Maastricht, Bonnefantenstraat 15 Maastricht, Willem Hijstek Zaal

Vanuit alle hoeken van de wereld hebben getalenteerde jonge musici hun weg gevonden naar Conservatorium Maastricht om hun passie voor muziek te vervolgen. Nu staan zij in de schijnwerpers van de Music Award Maastricht, waar strijkinstrumenten de hoofdrol spelen en het magische thema "One Night in Vienna" de toon zet.

Vijf kandidaten hebben zich na een voorselecties weten te plaatsen voor de eervolle Music Award Maastricht. De finalisten dit jaar zijn: Ioanna Boultadaki, Yanis Grisó, Theodore Kim, Alejandro Ruiz Vasquez en Oleksandr Yukymovych. De piano begeleiding deze avond wordt verzorgd door Anastasia Goldberg.

Een deskundige jury bestaande Reinilde Leyers (vz), Alexandra Van Beveren, Paul Stavridis en Leonid Kerbel zal hen gaan beoordelen op hun artistieke impressie, technisch niveau en uitstraling, en slechts één van de finalisten zal de felbegeerde prijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs, met een royaal bedrag van € 5000, biedt de winnaar de mogelijkheid dit bedrag te besteden aan verdere muzikale en artistieke ontwikkeling, en zo een volgende stap in hun professionele carrière te zetten.

Maar dat is nog niet alles! Het publiek heeft ook een cruciale rol op deze muzikale avond. Het publiek krijgt de kans om de winnaar van de publieksprijs te bepalen. Een prijs ter waarde van € 1.000 ligt in het verschiet voor de finalist die jouw hart heeft weten te veroveren. 

De Music Award Maastricht wordt georganiseerd door Rotaryclub Maastricht en Conservatorium Maastricht.   

Reserveer nu jouw plaats voor deze betoverende avond vol prachtige muziek.

Koop nu je tickets

EN   
Music Award Maastricht - One night in Vienna (string instruments) 
20 April 2024 - start 19:30, walk-in from 19:00  
Maastricht Academy of Music, Bonnefantenstraat 15 Maastricht, Willem Hijstek Zaal

From all corners of the world, skilled young musicians have found their way to the Maastricht Academy of Music to pursue their passion for music. Now they are in the spotlight of the Music Award Maastricht, where string instruments play the leading role and the magical theme "One Night in Vienna" sets the tone.

Five candidates managed to qualify for the honourable Music Award Maastricht after a preliminary selection process. This year's finalists are: Ioanna Boultadaki, Yanis Grisó, Theodore Kim, Alejandro Ruiz Vasquez and Oleksandr Yukymovych. The piano accompaniment this evening will be provided by Anastasia Goldberg.

An expert jury consisting of Reinilde Leyers (vz), Alexandra Van Beveren, Paul Stavridis and Leonid Kerbel will judge them on their artistic impression, technical level and charisma, and only one of the finalists will be awarded the coveted prize. This prize, with a generous amount of €5,000, will allow the winner to spend this amount on further musical and artistic development, taking the next step in their professional career.

But that's not all! The audience also has a crucial role to play on this musical evening. The audience will have the chance to decide the winner of the audience prize. A prize worth € 1,000 awaits the finalist who has managed to win your heart.

The Music Award Maastricht is organised by Rotaryclub Maastricht and Conservatorium Maastricht.  

Book your place now for this enchanting evening of beautiful music.

Buy your ticket now
 

De kandidaten - volgt na audities in januari 2024

Ioanna Boultadaki 

NL
Ioanna Boultadaki. Door een enthousiaste muzikant te zijn en door vanaf haar vroege jeugd veel projecten tegelijkertijd te doen, heeft Ioanna een fenomenaal vermogen ontwikkeld om in korte tijd programma's van verschillende moeilijkheidsgraden te lezen en voor te bereiden. Momenteel staat Ioanna open voor alle muziekgenres en neemt ze deel aan veel projecten in Nederland. 
In het jaar 2023 heeft ze een serie chamber muziekconcerten opgezet met een trio genaamd "Trio tout l'Europe". Tot nu toe hebben ze concerten gegeven in kerken, buurtcentra, museumzalen en concertzalen door heel Nederland. Ze is lid van "Heritage Sinfonietta", een orkest uit Roermond onder leiding van Martijn Pepels. Ioanna studeert af aan het Conservatorium Maastricht bij professor Kyoko Yonemoto. 
Voordat ze naar Nederland kwam, woonde Ioanna in Moskou, Rusland. Daar deed ze de meeste orkest- en solo-ervaring op. Ze heeft opgetreden met dirigenten Igor Lerman, Yury Bashmet, Viacheslav Valeev, Felix Korobov, Gennady Dmitryak, Dmitry Orlov, Claudio Vandelli en anderen. Heeft gewerkt als concertmeester van 1e en 2e violen, orkestdirecteur en professor voor orkestfragmenten in de Russische Staatsacademie voor Gespecialiseerde Kunsten in Moskou. 
Tijdens haar carrière kreeg ze lessen en masterclasses van Alexei Bruni, Vladimir Ivanov, Ilya Grubert, Eduard Grach en Graf Murzha.
Voordat ze haar studie in Maastricht begon, voltooide Ioanna haar middelbare schoolopleiding aan de Centrale muziekschool in Moskou en studeerde ze 2 jaar aan het Tsjaikovski Staatsconservatorium in Moskou. Daar heeft ze gestudeerd bij Maria Sitkovskaya, Anna Sokolova en Elena Chvertok. Na 2 jaar studie besloot Ioanna naar Nederland te verhuizen om deel uit te maken van een gevarieerde muziekgemeenschap en haar mogelijkheden als professioneel violiste uit te breiden op een meer internationaal niveau dan ze in Moskou zou kunnen.

EN
Ioanna Boultadaki. By being an enthusiastic musician and by taking a lot of projects at the same time from early youth, Ioanna has developed a phenomenal ability of reading and preparing programs of various difficulty in a short period of time. Currently Ioanna is open to all genres of music and is taking part in a lot of projects in the Netherlands.  
In the year of 2023, she has created a series of chamber music concerts with a trio named “Trio tout l’Europe”. Until now they have given concerts in Churches, neighbourhood centres, museum galleries and concert halls all around the Netherlands. She is a member of “Heritage Sinfonietta “, an orchestra based in Roermond and conducted by Martijn Pepels. Ioanna is finishing her bachelor at Conservatorium Maastricht with Professor Kyoko Yonemoto. 
Before coming to the Netherlands, Ioanna was living in Moscow, Russia. There she gained most of her orchestra and solo experience. She has performed with conductors Igor Lerman, Yury Bashmet, Viacheslav Valeev, Felix Korobov, Gennady Dmitryak, Dmitry Orlov, Claudio Vandelli and others. Has worked as a concertmeister of 1st and 2nd violins, orchestra director and professor for orchestra excerpts in the Russian State Specialized Academy of Arts in Moscow. 
During her career she has recieved lessons and masterclasses from Alexei Bruni, Vladimir Ivanov, Ilya Grubert, Eduard Grach, Graf Murzha and others. 
Before starting her studies in Maastricht Ioanna finished her secondary education in Central music school in Moscow and has entered and studied for 2 years in Tchaikovsky State Conservatory in Moscow. There she has studied with Maria Sitkovskaya, Anna Sokolova and Elena Chvertok. After 2 years of study Ioanna decided to move to the Netherlands to be part of diverse music community and extend her possibilities as a professional violinist on a more international level then she could have in Moscow. 

Yanis Grisó 

NL
Yanis Grisó, geboren in 2003 in Luxemburg en begon op vierjarige leeftijd viool te studeren. Tot het jaar 2018 studeerde hij bij Sandrine Cantoreggi aan het Conservatorium van de Stad Luxemburg, waar hij zijn vioolstudie afsloot met de "prix supérieur" met de hoogste onderscheiding. Vanaf 2018 studeert Yanis bij Boris Belkin aan het Conservatorium Maastricht in Nederland.
Yanis is laureaat van verschillende nationale en internationale competities. Hij ontving prijzen van het "Luxemburgs concours voor jonge solisten", het "Europees concours voor jonge solisten, Luxemburg", het "X Balys Dvarionas concours voor jonge violisten" in Vilnius/Litouwen, het "Internationaal Grumiaux concours voor jonge violisten" in Brussel/België (3e prijs) en het "Concours Triomphe de l'art" in Brussel/België (2e prijs). In november 2022 won Yanis de "Prix Mameranus", die wordt toegekend aan een Luxemburgse "jonge artiest van het jaar". 
Sinds 2023 is Yanis violist bij het orkest "Solistes Européens Luxembourg" (SEL). 
Als solist trad Yanis op met het OPL "Orchestre Philharmonique du Luxembourg", met het OCL "Orchestre de chambre du Luxembourg", met het "Orchestra Luxembourg Philharmonia" en met het "Estro Armonico Orchestra, Luxembourg". 
Yanis nam deel aan verschillende masterclasses in Luxemburg, Duitsland en Italië, waar hij waardevolle muzikale begeleiding kreeg van Larissa Kolos, Tatiana Liberova, Vadim Gluzman, Alessandro Mocchia en Boris Belkin.

EN
Yanis Grisó, born in 2003 in Luxembourg, began studying the violin at the age of four. Until 2018, he studied with Sandrine Cantoreggi at the Conservatory of the City of Luxembourg, where he finalized his violin studies with the “prix supérieur” with the most highly distinction. Since 2018, Yanis studies with Boris Belkin at the Conservatorium Maastricht in the Netherlands. 
Yanis is a laureate of different national and international competitions. He received awards from the “Luxembourgish Competition for Young Soloists”, the “European Competition for Young Soloists, Luxembourg”, the “X Balys Dvarionas Competition for Young Violinists” in Vilnius/Lithuania, the “International Grumiaux Competition for Young Violinists” in Brussels/Belgium (3rd prize) and the “Concours Triomphe de l’art” in Brussels/Belgium (2nd prize). 
In November 2022, Yanis won the “Prix Mameranus”, which is awarded to a luxembourgish “young artist of the year”. 
Since 2023, Yanis is a violinist of the orchestra “Solistes Européens Luxembourg” (SEL). 
As a soloist, Yanis performed with the OPL “Orchestre Philharmonique du Luxembourg”, with the OCL “Orchestre de chambre du Luxembourg”, with the “Orchestra Luxembourg Philharmonia” and with the “Estro Armonico Orchestra, Luxembourg”. 
Yanis took part at several master classes in Luxembourg, Germany and Italy, where he received precious musical advice from Larissa Kolos, Tatiana Liberova, Vadim Gluzman, Alessandro Mocchia and Boris Belkin. 

Theodore Kim

NL
Theodore Kim is een violist die in zijn tweede jaar studeert aan het Maastrichts Conservatorium. Hij begon op zesjarige leeftijd met vioolspelen op een lokale muziekschool in Waver, België. In 2013 begon hij met lessen bij professor Igor Tkatchouk, professor aan het "Institut Royal de Musique et Pédagogie" (IMEP) en oprichter van het Internationale Grumiaux Concours. Sinds 2016 is hij samen met professor Piotr Jasiurkowski lid van de Jongtalent Klas aan het Conservatorium Maastricht. Vorig jaar in 2023 won Theodore de eerste prijs op het Klassiek Prinses Christina Concours (regio Zuid-1) in 2023 in Maastricht, de 2e prijs en de Publieksprijs op het Concours de Violon Vieuxtemps in 2023 in België. Andere prijzen zijn de 1e prijs op het Concours de Musique de Breughel in 2022 in België, de Outstanding Musician Award 2022 van de stichting Jong Belgisch Talent, 1e Grote Prijs op het Akordy Khortytsi Concours 2021 in Oekraïne en de Gouden prijs op het UGDA Luxembourg (Concours Européen pour Jeunes Solistes) 2021. Theodore geeft regelmatig solo-optredens op diverse concerten en festivals in België en Nederland, en heeft deelgenomen aan diverse masterclasses in Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, UK, Servië, Kroatië en Turkije.

EN
Theodore Kim is a violinist student in his second year at Conservatorium Maastricht. He began his violin playing at the age of six at a local music school in Wavre, Belgium. In 2013, he began lessons with Professor Igor Tkatchouk, professor at the “Institut Royal de Musique et Pédagogie” (IMEP) and founder of the International Grumiaux Competition. In 2016, he joined Professor Piotr Jasiurkowski within the young talent class (Jongtalent Klas) program at the Maastricht Conservatory. Last year in 2023, Theodore won first prize at Klassiek Prinses Christina Concours (region Zuid-1) in 2023 at Maastricht, 2nd prize and the Audience prize at the Concours de Violon Vieuxtemps in 2023 in Belgium. Additional prizes include 1st prize at the Concours de Musique de Breughel in 2022 in Belgium, the Outstanding Musician Award 2022 by the Young Belgian Talent foundation, 1st Grand Prize at the Akordy Khortytsi Competition 2021 in Ukraine, Gold prize at the UGDA Luxembourg (Concours Européen pour Jeunes Solistes) 2021. Theodore regularly gives solo performances to various concerts and festivals in Belgium and The Netherlands, and has participated in various masterclasses in France, Germany, Greece, Hungary, UK, Serbia, Croatia and Turkey.

Alejandro Ruiz Vasquez 

NL
Alejandro Ruiz begon zijn muzikale studie op 4-jarige leeftijd. In 2009 begon Alejandro Ruiz bij het orkest "Escuela de Música Manuel de Falla" en later bij de "Banda Immemorial del Rey" in 2012. In 2017 studeerde hij cum laude af aan het Conservatorium "Adolfo Salazar" in Madrid bij professor Anna Baget en trad hij op met het kamerorkest en vioolensemble in het Nationaal Auditorium van Madrid. Opmerkelijk was zijn deelname aan de "1st Mediterranean violin class meeting" in Corfu (Griekenland) via ERASMUS+.  
In 2018 werd hij toegelaten tot het Royal College of Music en de Royal Academy of Music in Londen onder begeleiding van professor Joshua Fisher. Hij werkte samen met verschillende ensembles en orkesten, waaronder het "Resonate Chamber Orchestra" en "Chamber Academy Orchestra", en trad op in prestigieuze zalen zoals Duke's Hall van de Royal Academy en St John's Smith Square. In het bijzonder nam hij deel aan een project ter herdenking van de honderdste verjaardag van de Britse podiumpremière van de Three Cornered Hat, gesteund door verschillende organisaties, en speelde hij in het symfonieorkest van de Royal Academy. 
 Tijdens zijn verblijf in Maastricht werkte hij samen met verschillende ensembles en trad hij onder andere op in Theater aan het Vrijthof en de Sint-Janskerk. Hij leidde het Lumen ensemble tijdens de "Nacht van de Klassieken" in 2023 en 2024 en dirigeerde het Maastrichts Kamerorkest tijdens hetzelfde evenement. Ook trad hij op in Theater Heerken in de concertserie "Backstage" in zowel 2023 als 2024 met het Lumen Ensemble. Onlangs won hij de 2e prijs in de "London International Music Competition 2023". Hij is lid van het "Gouden Strijkkwartet", opgericht in 2014 aan het Conservatorium "Adolfo Salazar" in Madrid onder professor Juan Antonio Mira, en won de eerste prijs in de categorie kwartet-kwintet in edities XVI en XVII.  
Dit initiatief, in samenwerking met gewaardeerde instellingen zoals Spanish Cultural Action, Daniel & Nina Carasso Foundation en Eutherpe, beloofde een buitengewoon platform voor het kwartet om hun capaciteiten te tonen. Ondanks hun relatief korte tijd samen, had het kwartet al een onuitwisbare stempel gedrukt op de muziekscene met een aantal fascinerende optredens. Van de grandeur van het Auditorium Music Box in Centro Cibeles in Madrid tot de intieme setting van de Delibeszaal in het Calderon Theater in Valladolid, ze wisten het publiek van heinde en verre te boeien. Hun reis bracht hen naar iconische locaties zoals het Paviljoen "Cecilio Rodriguez" in Buen Retiro Park en Casa de Valencia in Madrid, waar ze bleven betoveren met hun muzikale finesse. Opmerkelijk onder hun prestaties was de eer om op te treden tijdens de slotceremonie van de XXVIII International Course Villa de Llanes, een bewijs van hun stijgende bekendheid. Met het kwartet nam hij in 2016 een cd op met werken van Charles Dancla, Richard Hoffmann en Grazyna Bacewicz. Hij werkte ook mee aan de opname van het volkslied van zijn middelbare school in een kwartetarrangement. Daarnaast volgde hij internationale muziekcursussen in Pozuelo de Alarcón, Villa de Llanes, Corfu, Berlijn en Brescia. Alejandro kreeg masterclasses van Pedro León, Keiko Wataya en Latica Honda-Rosenberg en werkte samen met het ensemble "Cuarteto Quiroga" tijdens de cursus in Villa de Llanes 
Alejandro is afkomstig uit Italië en heeft masterclasses gevolgd bij een groot aantal violisten, waaronder Pedro León, Keiko Wataya en Farid Fasla. Hij heeft ook geprofiteerd van de expertise van Albor Rosenfeld, Manuel Guillén en Spyros Gikontis. Verder is Alejandro beïnvloed door grootheden als Robert Lakatos, Jack Liebeck en Latica Honda-Rosenberg. Daarnaast nam hij deel aan masterclasses van het gerenommeerde kamermuziekensemble "Cuarteto Quiroga" tijdens de internationale cursus Villa de Llanes. 

EN
Alejandro Ruiz began his musical studies at the early age of 4. In 2009, he made his debut with the orchestra "Escuela de Música Manuel de Falla" and later with the "Banda Immemorial del Rey" in 2012. In 2017, he graduated cum laude from the "Adolfo Salazar" Conservatory in Madrid with professor Anna Baget and performed with the chamber orchestra and violin ensemble at the National Auditorium of Madrid. Noteworthy was his participation in the "1st Mediterranean violin class meeting" in Corfu (Greece) through ERASMUS+.
In 2018, he was admitted to the Royal College of Music and the Royal Academy of Music in London under the guidance of Professor Joshua Fisher. He collaborated with several ensembles and orchestras, including the "Resonate Chamber Orchestra" and "Chamber Academy Orchestra", and performed in prestigious venues such as Duke's Hall of the Royal Academy and St John's Smith Square. In particular, he participated in a project commemorating the centenary of the British stage premiere of the Three Cornered Hat, supported by various organisations, and played in the Royal Academy's symphony orchestra.
During his stay in Maastricht, he collaborated with several ensembles and performed in Theater aan het Vrijthof and the Sint-Janskerk, among others. He led the Lumen ensemble during the "Night of the Classics" in 2023 and 2024 and conducted the Maastricht Chamber Orchestra during the same event. He also performed at Theater Heerken in the "Backstage" concert series in both 2023 and 2024 with the Lumen Ensemble. Recently, he won 2nd prize in the "London International Music Competition 2023". He is a member of the "Golden String Quartet", founded in 2014 at the Conservatory "Adolfo Salazar" in Madrid under Professor Juan Antonio Mira, and won first prize in the quartet-quintet category in editions XVI and XVII.
This initiative, in collaboration with esteemed institutions such as Spanish Cultural Action, Daniel & Nina Carasso Foundation and Eutherpe, promised an extraordinary platform for the quartet to showcase their abilities.
Despite their relatively short time together, the quartet had already made an indelible mark on the music scene with a series of captivating performances. From the grandeur of the Auditorium Music Box at Centro Cibeles in Madrid to the intimate setting of the Delibes Hall at the Calderon Theatre in Valladolid, they had captivated audiences from far and wide.
Their journey took them to iconic venues like the Pavilion "Cecilio Rodriguez" in Buen Retiro Park and Casa de Valencia in Madrid, where they continued to enchant with their musical finesse. Noteworthy among their achievements was the honour of performing at the closing ceremony of the XXVIII International Course Villa de Llanes, a testament to their rising fame.
He recorded a CD with the quartet in 2016 featuring works by Charles Dancla, Richard Hoffmann, and Grazyna Bacewicz. He also participated in recording his high school's anthem in a quartet arrangement. Additionally, he attended international music courses in Pozuelo de Alarcón, Villa de Llanes, Corfu, Berlin, and Brescia. Alejandro received master classes from Pedro León, Keiko Wataya, and Latica Honda-Rosenberg, and worked with the "Cuarteto Quiroga" ensemble at the Villa de Llanes course.
Hailing from Italy, Alejandro has received master classes from a stellar lineup of violinists including Pedro León, Keiko Wataya, and Farid Fasla. He's also benefited from the expertise of Albor Rosenfeld, Manuel Guillén, and Spyros Gikontis. Furthermore, Alejandro has been influenced by luminaries like Robert Lakatos, Jack Liebeck, and Latica Honda-Rosenberg. Additionally, he participated in master classes by the renowned chamber music ensemble "Cuarteto Quiroga" during the international course Villa de Llanes.

Oleksandr Yukymovych

NL
Oleksandr Yukhymovych studeerde muziek aan de Chamberzhi Kyiv Children Academy of Arts (2012), waar hij compositie, directie, zang, viool, altviool en piano studeerde. Na zijn afstuderen studeerde hij altviool aan Glier Kyiv Municipal Academy of Music (2018, cum laude) en bij docent Michael Kugel aan Conservatorium Maastricht (2022, cum laude). Op dit moment doet Oleksandr Yukhymovych zijn master compositie bij professor Evgen Stankovych aan de Ukraine National Tchaikovsky Academy of Music en tegelijkertijd zijn tweede master altviool bij Julia Dinerstein aan het Conservatorium Maastricht. 
Oleksandr Yukhymovych heeft een bijzonder talent voor het creëren van hedendaagse klassieke muziek die zowel toegankelijk als vernieuwend is. Zijn composities vermengen vaak traditionele klassieke elementen met moderne technieken en invloeden, waardoor een geluid ontstaat dat zowel vertrouwd als verfrissend is.

EN
Oleksandr Yukhymovych studied music at Chamberzhi Kyiv Children Academy of Arts (2012), where he studied composition, conducting, singing, violin, viola and piano. After graduation, he studied viola at Glier Kyiv Municipal Academy of Music (2018, cum laude) and with professor Michael Kugel at Conservatorium Maastricht (2022, cum laude). At the moment Oleksandr Yukhymovych doing his master's degree in composition with professor Evgen Stankovych at the Ukraine National Tchaikovsky Academy of Music and at the same time his second master's degree in viola with Julia Dinerstein at Conservatorium Maastricht. 
Oleksandr Yukhymovych has a particular talent for creating contemporary classical music that is both accessible and innovative. His compositions often blend traditional classical elements with modern techniques and influences, creating a sound that is both familiar and fresh. 

Anastasia Goldberg (Corepetitor)

NL
Anastasia Goldberg, afkomstig uit Ekaterinburg, kreeg vanaf haar zesde pianolessen van Irina Renova op de speciale muziekschool voor getalenteerde kinderen, gelieerd aan het Moessorgski Staatsconservatorium van de Oeral. 
Reeds op achtjarige leeftijd trad Anastasia op als soliste met het Symfonieorkest van haar geboorte plaats, Haydn’s piano concert in D. Gedurende haar hele studietijd, was Anastasia verbonden als pianosoliste bij dit orkest en speelde niet enkel in Ekaterinburg, maar ook de binnen- en buitenlandse tournee’s als soliste met concerten van Mozart, Bach, Saint-Saëns e.v.a. 
Vanaf 1995 was Anastasia student in de klas van Valery Shkaroepa, verbonden aan het Moessorgski Staatsconservatorium van der Oeral. Niet enkel gaf zij soloconcerten tijdens haar studie, in 1997 ontving Anastasia reeds de “Grand Prix van het Nationale Muziekconcours van de regio Oeral en Siberië”. 
In het jaar 1998 werd Anastasia uitgenodigd door Alexander Makarov, om haar studie voort te zetten in Nederland aan het Noord Nederlands Conservatorium en daarmee haar carrière als concertpianiste te vervolgen. 
In 2000 werd Anastasia Goldberg winnares van het prestigieuze Internationale Pianoconcours te San Sebastian. In datzelfde jaar studeerde Goldberg, met lof, af aan het Moessorgski Staatsconservatorium van de Oeral. 
In 2002 studeerde Anastasia met groot succes af aan het Noord Nederlands Conservatorium en werd toegelaten tot de tweede fase aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag in de klas van Naum Grubert en Ellen Corver. Twee jaar later studeerde zij binnen deze klas succesvol af en behaalde de titel “Master of Music”. 
Momenteel woont Anastasia Goldberg in Nederland en geeft zij veel concerten zowel in Nederland als in andere West-Europese en Scandinavische landen, waaronder Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen. Daarnaast treedt Goldberg veelvuldig als pianosoliste op en is zij veelgevraagd in verschillende kamermuziekensembles. 
Als veelgevraagd soliste speelde Anastasia Goldberg onder andere met Michail Jurowski, Michel Tabachnik, Stefan Vladar, Joost Smeets, Anton Grishanin en vele anderen. 
In 2007 speelde zij de première van M. Tabachnik’s Piano Concerto en in 2010, tijdens het Beethoven Festival te Groningen, een wereld première van Beethoven’s Piano Concerto in F. 
Anastasia is vaste gastsoliste bij Cheliabinsk Symphony Orchestra (Rusland) en heeft verscheidene cd’s opnames op haar naam staan met werken van onder andere Robert Schumann’s Piano Concert en Rhapsody in Blue van George Gershwin. 
In Juni 2010 kwam er, in eigen beheer (Goldberg Productions), een cd uit met werken van Mozart en Beethoven, welke door de pers zeer lovend ontvangen werd. Tevens werd de CD door de Belgische radiozender KLARA als “CD van de dag” betiteld! (September 2010) 
In 2009 werd Anastasia Goldberg uitgenodigd als jurylid van het Internationale Piano Concours te San Sebastian. 
Verder is Anastasia Goldberg als docent verbonden aan het Conservatorium Maastricht en werd zij uitgenodigd als gastdocent op verscheidene festivals, als IMMF Sicily (IT) Sacile Music Festival (IT) and many others. 

EN
Anastasia Goldberg, from Ekaterinburg, received piano lessons from the age of six from Irina Renova at the special music school for talented children, affiliated to the Mussorgsky State Conservatory of the Urals. 
Already at the age of eight, Anastasia performed as a soloist with the Symphony Orchestra of her birthplace, Haydn's piano concerto in D. Throughout her study period, Anastasia was associated as a piano soloist with this orchestra, playing not only in Ekaterinburg, but also the domestic and foreign tours as a soloist with concertos by Mozart, Bach, Saint-Saëns and others. 
From 1995, Anastasia was a student in the class of Valery Shkarupa, attached to the Mussorgsky State Conservatory of the Urals. Not only did she give solo concerts during her studies, in 1997 Anastasia already received the "Grand Prix of the National Music Competition of the Urals and Siberia Region". 
In the year 1998, Anastasia was invited by Alexander Makarov, to continue her studies in the Netherlands at the North Dutch Conservatory, thus continuing her career as a concert pianist. 
In 2000, Anastasia Goldberg became winner of the prestigious International Piano Competition in San Sebastian. In the same year, Goldberg graduated, with honours, from the Mussorgsky State Conservatory van der Oeral. 
In 2002, Anastasia graduated with great success from the Noord Nederlands Conservatorium and was admitted to the second phase at the Royal Koninklijk Conservatorium in Den Haag in the class of Naum Grubert and Ellen Corver. Two years later, she successfully graduated within this class and obtained the title "Master of Music". 
Currently living in the Netherlands, Anastasia Goldberg gives many concerts both in the Netherlands and in other Western European and Scandinavian countries, including Spain, Italy, France, Germany and Norway. In addition, Goldberg frequently performs as a piano soloist and is much in demand in various chamber music ensembles. 
A highly requested soloist, Anastasia Goldberg has played with Mikhail Jurowski, Michel Tabachnik, Stefan Vladar, Joost Smeets, Anton Grishanin and many others. 
In 2007, she played the premiere of M. Tabachnik's Piano Concerto and in 2010, at the Beethoven Festival in Groningen, a world premiere of Beethoven's Piano Concerto in F. 
A regular guest soloist with Cheliabinsk Symphony Orchestra (Russia), Anastasia has several CD recordings to her credit, including works by Robert Schumann's Piano Concerto and Rhapsody in Blue by George Gershwin. 
In June 2010, a CD of works by Mozart and Beethoven was released under her own management (Goldberg Productions), which was highly praised by the press. The CD was also named "CD of the day" by Belgian radio station KLARA! (September 2010) 
In 2009, Anastasia Goldberg was invited as a jury member of the International Piano Competition in San Sebastian. 
Furthermore, Anastasia Goldberg teaches at the Maastricht Academy of Music and was invited as a guest teacher at several festivals, such as IMMF Sicily (IT) Sacile Music Festival (IT) and many others.

Pieter van Nes (Presentor)

NL
Pieter van Nes (1986) is presentator en muzieksamensteller voor de KRO-NCRV op de radiozender NPO Klassiek, voorheen NPO Radio 4. Hij presenteert daar op de vrijdagavond Passaggio Late Night en op zondagochtend het programma De Ochtend. Verder is hij als invaller regelmatig te horen in de programma’s Maatwerk (Omroep MAX) en het Avondconcert (NTR).  
Voor Pieter begon zijn muzikale loopbaan op het ArtEZ conservatorium in Arnhem, waar hij klarinet heeft gestudeerd en zich ook toelegde op dirigeren. Actief musiceren, met name in orkestverband en in kamermuziek, is altijd een grote passie geweest en gebleven, maar al snel bleek dat juist het verhaal achter de noten hem echt interesseerde en dat hij daarmee verder wilde. Hij besloot daarom de opleiding muziekwetenschap aan de UU te volgen, waar hij zich hoofdzakelijk toelegde op de 19e- en 20e-eeuwse muziekgeschiedenis.  
Pieter is regelmatig te horen in podcasts, houdt graag interviews, presenteert concerten en geeft lezingen. Zolang het maar met klassieke muziek te maken heeft, dan is Pieter er graag bij betrokken.

EN
Pieter van Nes (1986) is a host and music composer for KRO-NCRV on radio station NPO Klassiek, formerly NPO Radio 4. There, he present Passaggio Late Night on Friday nights and the programme De Ochtend on Sunday mornings. He can also regularly be heard as a substitute on the programmes Maatwerk (Omroep MAX) and the Evening Concert (NTR).  
Pieter's musical career began at the ArtEZ Conservatorium in Arnhem, where he studied clarinet and also specialised in conducting. Playing music actively, especially orchestral and chamber music, has always been and remains a great passion, but it soon became clear that it was precisely the story behind the notes that really interested him and that he wanted to continue with that. He thus decided to study musicology at UU, where he focused mainly on 19th- and 20th-century music history.  
Pieter can be heard regularly in podcasts, enjoys doing interviews, presenting concerts and giving lectures. As long as it has to do with classical music, Pieter enjoys being part of it.

De jury

Reinilde Leyers (VZ)

NL
Reinilde Leyers studeerde viool bij André Delcourte, piano bij Ewa Kornizewska en kamermuziek bij Hans Mannes aan het Lemmensinstituut. Zij volgde masterclasses bij Franco Gulli en Henryk Szeryng aan de Academia Chigiana in Siena. Ze speelde bij het Vlaams Kamerorkest en Kameropera, De Munt, I Fiamminghi en is sinds 1990 solist bij Opera Ballet Vlaanderen. Ook heeft zekamermuziek gespeeld bij het Paul Collaer ensemble van Festival Van Vlaanderen, het Finarovsky strijkkwartet en het Arte Amanti Pianotrio. Reinilde behaalde een speciale prijs als jongste dirigent (19) en tevens een 3de prijs voor gemengd koor in de Nationale Koorwedstrijd in de Singel, Antwerpen. In 2009 stichtte ze het Arte Amanti International Chamber Music Festival met zowel internationale artiesten als jong, uitzonderlijk talent en waar ondertussen al vele laureaten van de Koningin Elisabeth Wedstrijd, Tchaikovsky Competitie, ARD Wettbewerb, David Popper International Cello Competition, Paulo Competition en ensembles te gast waren.  Ze dirigeerde het Oost-Vlaams Kamerorkest en richtte in 2017 het Arte Amanti Academy kamerorkest en Arte Amanti Symphonisch orkest op. Sinds 2020 heeft het Arte Amanti Festival samengewerkt met buitenlandse festivals zoals Different Trains in Albanië, Dam Festival in Kosovo en vanaf 2024 gaat dit ook gebeuren met Nederland, Baskenland en Wallonië.

EN
Reinilde Leyers studied violin with André Delcourte, piano with Ewa Kornizewska and chamber music with Hans Mannes at the Lemmens Institute. She took master classes with Franco Gulli and Henryk Szeryng at the Academia Chigiana in Siena. She has played with the Flemish Chamber Orchestra and Chamber Opera, De Munt, I Fiamminghi and has been a soloist with Opera Ballet Vlaanderen since 1990. She played chamber music with Festival Van Vlaanderen's Paul Collaer ensemble, Finarovsky’s string quartet and Arte Amanti’s Piano Trio. Reinilde won a special prize as the youngest conductor (19) and a 3rd prize for mixed choir in the National Choral Competition in the Singel, Antwerp. In 2009, she founded the Arte Amanti International Chamber Music Festival (comprising of both international artists as young exceptional talent), which has hosted many laureates of the Queen Elisabeth Competition, Tchaikovsky Competition, ARD Wettbewerb, David Popper International Cello Competition, Paulo Competition and ensembles.  She conducted the East Flanders Chamber Orchestra and in 2017 she founded the Arte Amanti Academy chamber orchestra and Arte Amanti Symphonic Orchestra.. Since 2020, the Arte Amanti Festival has collaborated with foreign festivals such as Different Trains in Albania, Dam Festival in Kosovo and from 2024 it will work together with the Netherlands, Basque Country and Wallonia.

Alexandra Van Beveren 

NL
Alexandra Van Beveren begon haar vioolstudies aan de muziekacademie van Dilsen-Stokkem bij Michel Pieters. Op twaalfjarige leeftijd werd ze toegelaten tot de Jong Talent Klas van het Conservatorium Maastricht. Daar behaalde ze in 2010 haar bachelordiploma in de klas van Maarten Veeze. In 2009 studeerde Alexandra een half jaar in het Guisseppe Verdi Conservatorio van Milaan bij Prof. Giovanna Polacco. Haar ‘Master in Performance’ behaalde zij in 2012 ‘with Distinction’bij Simon Fischer aan de Guildhall School of Music & Drama in Londen. Ze volgde masterclasses bij o.a. Liviu Prunaru, Yair Kless, David Takeno, Zvi Zeitlin en Thomas Brandis. Alexandra was meermaals finaliste van de wedstrijd Jong Tenuto en tweemaal prijswinnaar op het Prinses Christina Concours in Maastricht. Ook werd Alexandra laureate van Dexia Classics en van de Forte Audities. In 2009 won ze met het fluitkwartet “Déli Quartet” de 1e prijs op het Concorso Internazionale di Musica da Camera in Milaan. Naast haar solo- en kamermuziekspel speelt Alexandra in diverse orkesten. Ze is lid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en speelt regelmatig met het Nederlands Kamerorkest, het Antwerp Symphony Orchestra en het Orchestre Philharmonique de Luxembourg. Zo werkte ze met dirigenten als Sir Collin Davis, Lahav Shani, Valeri Gergiev en Yannick Nézet-Séguin.

EN
Alexandra Van Beveren began her violin studies at the Dilsen-Stokkem music academy with Michel Pieters. At the age of 12, she was admitted to the Young Talent Class of the Maastricht Academy of Music. There she obtained her bachelor’s degree in 2010 in Maarten Veeze's class. In 2009, Alexandra studied for six months at Milan's Guisseppe Verdi Conservatorio with Prof Giovanna Polacco. She obtained her "Master in Performance" in 2012 'with Distinction' with Simon Fischer at the Guildhall School of Music & Drama in London. Alexandra took master classes with Liviu Prunaru, Yair Kless, David Takeno, Zvi Zeitlin and Thomas Brandis, among others.Alexandra was a finalist in the Jong Tenuto competition on several occasions and twice a prize winner at the Prinses Christina Concours in Maastricht. Alexandra also became a laureate of Dexia Classics and of the Forte Auditions. In 2009, she won 1st prize with the flute quartet "Déli Quartet" at the Concorso Internazionale di Musica da Camera in Milan. Besides her solo and chamber music playing, Alexandra plays in various orchestras. She is a member of the Rotterdam Philharmonic Orchestra and plays regularly with the Netherlands Chamber Orchestra, the Antwerp Symphony Orchestra and the Orchestre Philharmonique de Luxembourg. She has worked with conductors such as Sir Collin Davis, Lahav Shani, Valeri Gergiev and Yannick Nézet-Séguin.

Paul Stavridis 

NL
Paul Stavridis begon op negenjarige leeftijd zijn cellostudie aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Genk in de klas van Anthony Gröger. Vanaf 2004 maakte hij daar deel uit van de Jong Talenten Klas. Sinds 2006 studeerde Paul aan het Conservatorium Maastricht in de klas van Mirel Iancovici. In 2014 rondde hij hier zijn master ‘cum laudé’ af bij Mirel Iancovici en Marc Vossen. Al op jonge leeftijd nam Paul deel aan het bekende kamermuziekfestival van Kuhmo in Finland en aan masterclasses in binnen- en buitenland. Zo kreeg hij onder meer les van gerenommeerde cellisten als Uzi Wiesel, Xenia Jankovic, Leonid Gorokhov en Wolfgang Boettcher. In 2008 soleerde Paul met het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek en in datzelfde jaar was hij laureaat van de wedstrijd Dexia Classics. In 2010 won hij een gouden medaille met felicitaties van de jury op het 27e Concours Luxembourgeois et Européen pour Jeunes Solistes. Voorts soleerde Paul met het Arka Symfonie Orkest in de Rococo Variaties van Tchaikovsky en won hij in februari 2015 de publieksprijs van de Forte audities. Sinds september 2016 is Paul plaatsvervangend aanvoerder in het Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Verder speelt hij regelmatig met het Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic en Philharmonie Zuidnederland.

EN
Paul Stavridis began his cello studies at the age of nine at the Municipal Academy for Music, Word and Dance in Genk in Anthony Gröger's class. From 2004, he was part of the Young Talents Class there. Since 2006, Paul has studied at the Maastricht Academy of Music in the class of Mirel Iancovici. In 2014, he completed his Master 'cum laudé' here with Mirel Iancovici and Marc Vossen. Already at a young age, Paul participated in the renowned Kuhmo chamber music festival in Finland and several master classes at home and abroad. His teachers included renowned cellists such as Uzi Wiesel, Xenia Jankovic, Leonid Gorokhov and Wolfgang Boettcher. In 2008, Paul sang solo with the Limburg Youth and Music Orchestra and in the same year he was laureate of the Dexia Classics competition. In 2010, he won a gold medal with congratulations from the jury at the 27th Concours Luxembourgeois et Européen pour Jeunes Solistes. Furthermore, Paul soloed with the Arka Symphony Orchestra in Tchaikovsky's Rococo Variations and won the audience prize of the Forte auditions in February 2015. Since September 2016, Paul has been deputy leader in the Orchestre Philharmonique Royal de Liège. He also plays regularly with the Antwerp Symphony Orchestra, Brussels Philharmonic and Philharmonie Zuidnederland.

Leonid Kerbel  

NL
Leonid Kerbel begon zijn vioolstudie op 4-jarige leeftijd in zijn geboortestad Charkov (Oekraïne). Op 6-jarige leeftijd ging hij naar de Centrale Muziekschool van Moskou onder leiding van Prof. Yankilevich. Hij vervolgde zijn studie in Israël aan de Universiteit van Tel-Aviv (Rubin Academy) bij Prof. Yair Kless en voltooide zijn opleiding in België en Duitsland bij Prof. Philip Hirshhorn en Prof. Rosa Fain. Hij heeft masterclasses gevolgd bij artiesten als Joseph Gingold, Janos Starker, William Pleath enbij kamermuziekensembles als het Beaux-Arts Trio en Borodin Trio. Zijn kamermuziekervaring varieert van duo's tot nonetten. Hij was leider van het Gertler kwartet, Horta kwartet, Contrast kwartet, het Arpeggione en Sonnetto Trio en het Nuove Musiche Strijkkwartet en kamerorkest. Hij is winnaar van de Rubin Academy solo en kamermuziek competitie en van de Clairmont competitie. Leonid Kerbel geeft regelmatig les en treedt op als solist en concertmeester in Europa, Israël en de VS.  Ookt neemt hij deel aan festivals zoalshet Sewannee Summer Music Festival in de VS, Festival de Minimes, Festival de l'été Mosan, Festival de Mozart en Festival van Vlaanderen. Daarnaast heeft hij opnames gemaakt voor de Israëlische Radio, BRTN, RTBF en USA National Radio. In 1998 richtte hij samen met Hagit Hassid de Musica Mundi Kamermuziekcursus en -festival op. In 2011 werd hij uitgenodigd om masterclasses te leiden aan het Royal College of Music in Londen. Leonid Kerbel is de officiële vertegenwoordiger in België van de Internationale Henryk Wieniawski Vioolwedstrijd en was lid van de jury van de wedstrijd in 2011. In het academiejaar 2011-2012 werd Leonid Kerbel benoemd tot professor viool aan het Conservatorium van Brussel. Sinds september 2014 is hij ook aangesteld als vioolprofessor aan het Royal College of Music in Londen. Hij is medeoprichter en vioolpedagoog van de Musica Mundi School in Waterloo, België.

EN
Leonid Kerbel began his violin studies at the age of 4, in Kharkov (Ukraine), his native city. At age 6 he entered the Central Music school of Moscow under Prof. Yankilevich. He continued his studies in Israel at Tel-Aviv University (Rubin Academy) with Prof. Yair Kless and completed his education in Belgium and Germany with Prof. Philip Hirshhorn and Prof. Rosa Fain. Leonid Kerbel received master classes from artists such as Joseph Gingold, Janos Starker, William Pleath and from chamber music ensembles like the Beaux-Arts Trio and Borodin Trio. His chamber music experience varies from duos to nonets. He was a leader of the Gertler quartet, Horta quartet, Contrast quartet, the Arpeggione and Sonnetto Trio and the Nuove Musiche String quartet and chamber orchestra. He is a winner of the Rubin Academy solo and chamber-music competition as well as the Clairmont competition. Leonid teaches regularly and he performs as a soloist and concertmaster around Europe, Israel and the USA. He has taken part in festvals such as the Sewannee Summer Music Festivalin the USA,Festival de minimes, Festival de l’été Mosan, Festival de Mozart and Festival van Vlaanderen. He has recorded for Israeli Radio, BRTN, RTBF and USA National Radio. In 1998, with the collaboration of Hagit Hassid, he founded the Musica Mundi Chamber Music course and festival. He was invited in 2011 to conduct Master classes at the Royal College of Music in London. Leonid Kerbel is the official representative in Belgium of the International Henryk Wieniawski Violin Competition and was a member of the Competition’s jury in 2011.In the academic year 2011-2012, hewas appointed violin professor at the Brussels Conservatory of Music. Since September 2014 he is also appointed violin professor at the Royal College of Music in London.Kerbel is co-founder and violin pedagogue of The Musica Mundi School in Waterloo Belgium.

Tickets

NL   
Zaterdag 20 april 2024 - start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur   
Conservatorium Maastricht, Bonnefantenstraat 15 Maastricht, Willem Hijstek Zaal   
Toegang €20   
Overige kaarten worden op de avond zelf vanaf 18.30 uur tegen contante betaling aan de kassa van Conservatorium Maastricht verkocht. 

Koop nu je tickets

EN   
Saturday 20 April 2024 - Start 19.30, walk-in from 19.00 hrs   
Conservatorium Maastricht, Bonnefantenstraat 15 Maastricht, Willem Hijstek Zaal   
Admission €20   
Other tickets will be sold on the evening itself from 18:30 at the Conservatorium Maastricht service desk.   
Buy your ticket