Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

LECTURER BASIC TEACHING SKILLS AND ADVANCED TEACHING and lecturer Performance

Bart Verhagen

Classical, Jazz, Music in Education (Docent Muziek)

Bart Verhagen (1983) studeerde Docent Muziek en Klassieke Zang aan het Conservatorium van Maastricht 

Hij is sinds 2012 werkzaam als docent Performance voor leerjaren twee en drie en hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de integratieweek voor de afdeling Docent Muziek. 
Daarnaast coördineert Bart de Basic- en Advanced Teaching Skills en geeft hiervoor de lezingen aan leerjaren twee, drie en vier. Bovendien is hij verantwoordelijk voor de instrument-specifieke methodiek voor zang en doet hij de stagebegeleidingen voor de afdelingen Jazz, Klassiek en Docent Muziek.
Als docent is Bart tevens verbonden aan het Lichtenberger Instituut en Theater Aachen. Hij is oprichter en artistiek leider van de in 2018 gestarte Koor Academie Maastricht. En tot slot geeft hij zangles aan professionals en amateurs in zijn eigen zangpraktijk en verzorgt hij met enige regelmaat workshops voor koren.
-----
Bart Verhagen (born 1983) studied Music in Education and Classical Vocal Studies at Conservatorium Maastricht. 
He has taught Performance to years two and three, and coordinated the integration week of the Music in Education department, since 2012. 
Bart also coordinates Basic and Advanced Teaching Skills and lectures on this subject in years two, three and four. He is in charge of the instrument-specific methodology for vocal studies and supervises work placements for the Jazz, Classical and Music in Education departments.
Bart also teaches at the Lichtenberger Institute and Theater Aachen.  He is the founder and artistic director of Kooracademie Maastricht (Maastricht Choir Academy), founded in 2018. In his vocal teaching practice, he teaches professionals and amateurs and regularly gives workshops to choirs.