Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Coordinator Music Theory (Classical) / Lecturer Music Theory / Research Coach (Music in Education)

Inge Pasmans

Classical, Music in Education

As well as being a main subject lecturer in Music Theory at Conservatorium Maastricht, decorated pianist Inge Pasmans (born 1980) teaches general theory subjects in the Music in Education department and the Classical Music department (Bachelor's programme). She is currently coordinator of the theory section in the classical department, member of the Curriculum Committee and project leader of Music in the Making, an innovative and creative project in the Classical Music department. As a pianist, she has performed with various chamber music ensembles, wind bands and choirs. She has also worked from 2008 till 2016 as a research coach in the Master's programme in Classical Music.

Through the Research Centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere, Inge Pasmans conducted extensive research into historical performance practice of Mozart’s early sonatas in relation to modern instruments. In 2015 - 2016 and 2017 - 2018, Inge participated in research projects, led by the Research Centre, on creative processes, respectively in the department of Music Education and in the department of Classical Music. She studied at Conservatorium Maastricht, obtaining her Bachelor's degree in Music Theory with John Slangen and Charles Hendrikx and her Bachelor's degree in Piano with Joop Celis and Tony Ehlen. She continued her studies in Music Theory at the Royal Conservatoire in The Hague with Diderik Wagenaar and Paul Scheepers, graduating in 2006. She completed her postgraduate Piano studies in 2008. Pasmans has also actively participated in masterclasses for piano with Jan Wijn and Igor Roma, and song accompaniment with Semjon Skigin and Elly Ameling.

--

Naast hoofdvakdocent Muziektheorie aan het Conservatorium Maastricht doceert pianiste Inge Pasmans (1980) algemene theorievakken bij de studierichtingen Docent Muziek en Klassieke Muziek (Bachelor). Momenteel is ze coördinator van de theoriesectie van de afdeling Klassiek, lid van de curriculumcommissie en projectleider van Music in the Making. Dit laatste is een innovatief en creatief project van de afdeling Klassieke Muziek. Als pianiste trad ze op met verschillende kamermuziekensembles, harmonieorkesten en koren. Ook heeft zij van 2008 tot 2016 als onderzoekscoach gewerkt bij de Master Klassieke Muziek.

Via het Research Centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere deed Inge Pasmans uitgebreid onderzoek naar de historische uitvoeringspraktijk van Mozarts vroege sonates in relatie tot moderne instrumenten. In 2015 - 2016 en 2017 - 2018 nam Inge deel aan onderzoeksprojecten, geleid door het Kenniscentrum, over creatieve processen, in zowel de afdeling Docent Muziek als in de afdeling Klassieke Muziek. Ze studeerde aan het Conservatorium Maastricht en behaalde daar haar Bachelor Muziektheorie bij John Slangen en Charles Hendrikx en haar Bachelor Piano bij Joop Celis en Tony Ehlen. Ze vervolgde haar studie Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Diderik Wagenaar en Paul Scheepers, waar ze afstudeerde in 2006. Ze voltooide haar postdoctorale pianostudie in 2008. Pasmans heeft ook actief deelgenomen aan masterclasses voor piano bij Jan Wijn en Igor Roma, en zangbegeleiding met Semjon Skigin en Elly Ameling.